REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Od 1 września 2017 rozpoczęła działalność Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w wyniku przekształcenia Salezjańskiego Gimnazjum.
Salezjańska Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną, jednozmianową, bez ustalonego obwodu, bez czesnego.
W roku szkolnym 2018/2019, na podstawie rekrutacji, przyjmujemy kandydatów do klasy I.
Istnieje możliwość przeniesienia ucznia na rok szkolny 2018/2019 z innej szkoły podstawowej do klasy IV, V, VI i VII.

Dzień Otwarty dla rodziców i kandydatów do klasy I odbędzie się 22 lutego (czwartek) o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Sowiej 7.
Dzień Otwarty dla rodziców i kandydatów do klasy IV, V, VI, VII odbędzie się 15 marca (czwartek) o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Sowiej 7.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji

Informacje o rekrutacji
Kwestionariusz do klasy I
Podanie do klasy I
Kwestionariusz do klas IV-VII
Podanie do klas IV-VII
Wzór odpisu ocen

SPORT TO ZDROWIE!

 „Lekkoatletyka to królowa sportu”. O tym mogli się przekonać uczniowie klasy pierwszej, biorąc udział w zajęciach poprowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego, panią Gabrielę Wiśniewską.

Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach przeplatanych elementami gimnastyki. Dzięki ćwiczeniom uczniowie mieli możliwość poprawy szybkości, siły, wytrzymałości, koordynacji ruchowej, skoczności oraz gibkości. Większość zadań ruchowych oparta była na formie biegowej i rywalizacji z rówieśnikami np. w biegach sztafetowych.

Współzawodnictwo, umiejętność znoszenia porażek, radość ze zwycięstwa, to tylko niektóre pozytywne aspekty tych zajęć sportowych. Poza tym uczniowie byli zobowiązani do przestrzegania zasad danych gier i zabaw, co powodowało wzrost dyscypliny i zrozumienia dla odgórnie ustalonych reguł.

Dzieciom zajęcia bardzo się podobały, dlatego już umówiliśmy się z panią Gabrysią na kolejne spotkanie z „królową sportu”.

ZIMOWY RAJD NA GRZYBOWĄ GÓRĘ

W ubiegłą sobotę odbył się Zimowy Rajd na „Grzybową Górę”. W rajdzie wzięły udział dzieci z klasy 4a i 5a. Celem wycieczki było przede wszystkim budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodą i promowanie turystyki pieszej. Rajd umożliwił dzieciom poznanie środowiska lokalnego własnego regionu oraz aktywne spędzenie wolnego czasu. Po przejściu około 6 km na dzieci czekała gorąca zupa grzybowa oraz ognisko, na którym upiekły kiełbaski. Uczniowie otrzymali również pamiątkowy dyplom uczestnictwa a także odznakę. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki i choć zmęczeni z uśmiechami na ustach wrócili do domów!

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO I KLASY

22 lutego w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I. Spotkanie rozpoczął Ksiądz Dyrektor Marcin Kozyra, który serdecznie przywitał przybyłych gości. Na początek przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów klasy pierwszej, przygotowanych pod kierunkiem p. Krzysztofy Malinowskiej i p. Agnieszki Siudzińskiej. Następnie Dyrektor przedstawił rodzicom prezentację multimedialną, dotyczącą oferty edukacyjnej naszej szkoły.

W czasie kiedy rodzice zostali na spotkaniu z ks. Marcinem Kozyrą, przedszkolaki pod opieką p. Karoliny Kowalskiej oraz uczniów z Samorządu Uczniowskiego ruszyły na zajęcia przygotowane przez nauczycielki i uczniów. Dzieci bawiły się wspólnie podczas zabaw integracyjnych, a także brały udział w zajęciach plastyczno-technicznych. Samodzielnie lub z pomocą starszych kolegów i koleżanek wykonywały pacynki „skarpeciaki”. Wszystkie dzieci pracowały z ogromnym zaangażowaniem, by jak najpiękniej stworzyć swoją pacynkę. Po skończonej zabawie dzieci podziwiały efekty swojej pracy, a każdy przedszkolak zabrał ze sobą na pamiątkę swojego „skarpeciaka”. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały słodki upominek.

Po tych atrakcjach można było również porozmawiać z Wicedyrektorem szkoły p. Katarzyną Borkowską oraz z nauczycielami. Przyszli mali uczniowie mogli zwiedzić szkołę: świetlicę, salę gimnastyczną, szatnię uczniowską, sale lekcyjne oraz pracownie językowe i komputerowe.

Pobyt gości z przedszkola dostarczył wszystkim wielu miłych emocji. Salezjańska Szkoła Podstawowa to szkoła, która ma do zaproponowania bogatą ofertę edukacyjno-wychowawczą oraz szereg zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez uczących tu nauczycieli. Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy razem uśmiechnięci i pełni zapału do pracy we wrześniu 2018 r.

Salezjańska Szkoła Podstawowa im św. Dominika Savio w Lubinie © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme