AMORALIZM

Pesymistyczne tezy o nieuchronności cierpie­nia godziły także w przekonanie, że w dziejach wcześniej czy później zwycięża sprawiedliwość, a zło zostaje powetowane. Negacja tych poglą­dów wiodła do amoralizmu, który można ogól­nie scharakteryzować jako dążenie do emancy­pacji refleksji historiozoficznej od myśli o spra­wiedliwości historycznej i od przekonania o mo­ralnej sensowności dziejów. Amoralizm nie polega na odmówieniu wszelkiego znaczenia zasadom moralnym w życiu społecznym i po­stępowaniu jednostek. Postawa amoralna prze­jawia się raczej w separacji oceny historycz­nego znaczenia działań od oceny ich wartości moralnej. W myśl tej koncepcji to, co zwycięża w dziejach, nie reprezentuje moralnej wyższoś­ci nad tym, co ginie.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)