ANALIZA NA PRZYKŁADZIE

Analizując na przykład w Kapitale aku­mulację pierwotną przygotowującą powstanie nowoczesnego, przemysłowego kapitalizmu, wi­dział tam obok powstawania dużych gospo­darstw rolnych i warsztatów opartych na pro­dukcji maszynowej również rosnącą nędzę chłopstwa i powstawanie całych mas ludzkich pozbawionych środków utrzymania. Opisując skutki brytyjskiego panowania w Indiach oma­wiał nie tylko korzyści ekonomiczne wynikłe z wprowadzenia maszyn do produkcji bawełny, ale również nieodłączną od tego ruinę gospo­darczą, a nawet wyniszczenie fizyczne drob­nych producentów. Marks i Engels byli szcze­gólnie wyczuleni na sprzeczne tendencje w his­torycznym rozwoju, na negatywne, krzywdzące dla całych grup społecznych skutki postępo­wych ostatecznie przemian.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)