ATAK PRZEKONAŃ

Atakowano takie ogólne przekonania, jak kult nauki, zasada determinizmu, prymat celów ogólnych nad indywidualnymi ltp. Wy­tłumaczenie tych zmian — a nawet ich dokład­niejsza charakterystyka — należą dzisiaj do zadań stojących przed historią filozofii.W historiozofii dokonał się także istotny przełom, polegający na krytyce nie kwestiono­wanego na ogół przekonania o postępie dziejo­wym i o występujących w historii obiektyw­nych tendencjach bądź prawidłowościach. Wśród krytyków zasady postępu można znaleźć myślicieli różniących się od siebie zarówno kie­runkiem zainteresowań, jak przyswajaną tra­dycją i własnymi poglądami.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)