Autorytet można kreować

Jak wspomniałem, autorytet można kreować dla potrzeb danej sytuacji (wiedzą o tym specjaliści od reklamy powołujący się na różne autorytety, przykładem mogą być reklamy firm farmaceutycznych). Z wymienionych przeze mnie czynników w zasadzie wszystkie mogą być markowane (inna rzecz, czy takie markowanie jest uczciwe), stąd też obrona przed tego typu wpływem powinna polegać przede wszystkim na pytaniu, czy mamy rzeczywiście do czynienia ze znawcą w danej dziedzinie (warto być nieufnym wobec ogólnikowego określenia „wybitny ekspert”), natomiast w dalszej kolejności powinniśmy pytać o jego bezstronność. Chciałbym w tym miejscu omówić jeszcze jedną kwestię związaną z mówcą. Otóż powinien on w swojej wypowiedzi jasno i wyraziście zaznaczać swoje intencje, eksponując w ten sposób świadomość tego, co robi (oczywiście wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, w której bądź chcemy ukryć nasze intencje, bądź nasza wypowiedź nie ma określonego celu, celem takim jest np. samo mówienie). Postępujemy w ten sposób, używając związanych z naszym wystąpieniem czasowników w pierwszej osobie: „chcę (powiedzieć, że)”, „pragnę (zwrócić się do was)”, „mam zamiar (ukazać wam)”, itp.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)