CELE LUDZKICH DZIAŁAŃ

Można jednak wpływać na cele ludzkich działań, rozszerzać ich świa­domość i tu właśnie kryje się możliwość wpły­wu świadomości społecznej na rozwój stosunków ekonomicznych, na zmiany w obrębie  bazy. Pojawianie się nowych ideologii krytykują­cych panujący porządek i proponujących jego zmianę, często całkiem utopijnych, świadczy zwykle o niedomaganiach dotychczasowych stosunków ekonomicznych i politycznych, o przestai-załości aktualnej bazy i nadbudowy. Najwspanialsze nawet idee i myśli najszlachet­niejsze nie wyznaczają jednak kierunku roz­woju stosunków ekonomicznych, choć potrafią go czasem odgadnąć lub przewidzieć. Mimo to nie towarzyszą biernie dziejom, lecz uczestniczą w nich aktywnie.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)