CZŁOWIEK – ISTOTA ŚWIADOMA

Podkreślali zawsze, że człowiek jest isto­tą świadomą, tj. działa zawsze z pewnym mniej czy więcej prawdziwym rozeznaniem w otacza­jącej rzeczywistości i własnych możliwościach. Ideologia jako zniekształcona wiedza o rzeczy­wistości mobilizuje społeczne ugrupowania do zmiany tej rzeczywistości. Stanowi nieodłączny element historycznego rozwoju i całego ludz­kiego życia.Uwydatnienie roli, jaką w marksizmie gra baza społeczno-ekonomiczna, nie może być ro­zumiane jako pogodzenie się z determinizmem ekonomicznym, który stosunki ekonomiczne przekształca w główny czynnik rozwoju. Mark­sizm nie był jeszcze jedną teorią dziejowych determinant. Przyznawał każdej dziedzinie życia społecznego swoistą ciągłość rozwojową; wzajemnym oddziaływaniem różnych dziedzin kultury tłumaczył do pewnego stopnia ich roz­wój oraz — co najważniejsze — doceniał wpływ świadomości społecznej i nadbudowy na stosun­ki gospodarcze.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)