Czym jest perswazja?

Jak to już zostało powiedziane, perswazja stanowi o istocie retoryki. Najogólniej rzecz biorąc, z perswazją mamy do czynienia wówczas, gdy usiłujemy kogoś przekonać o czymś, nakłonić, by coś zrobił, a więc gdy dążymy do wykazania czegoś bądź do zmienienia czyjejś postawy (choć warto zauważyć, iż w potocznym języku pojęcie perswazji zazwyczaj łączy się ze znaczeniem „odradzać”). Perswazja polegałaby więc na takich działaniach mających charakter słowny, ale i pozawerbalny – które mają doprowadzić do przyjęcia przez odbiorcę wypowiedzi punktu widzenia jej nadawcy, realizującego w ten sposób swój uprzednio założony cel. Perswadujący z jednej strony będzie dążył do osłabienia krytycznego podejścia swojego słuchacza/ słuchaczy, niejako do rozmiękczenia jego postawy, np. posługując się różnymi chwytami zjednującymi przychylność; z drugiej natomiast strony będzie za pomocą argumentów (obietnic, próśb, a także gróźb), apeli czy sugerowanego wartościowania przekazywał swoją intencję. Dla potrzeb niniejszych rozważań proponuję wprowadzić w tym miejscu jeden z podstawowych modeli sytuacji komunikacyjnej, który ułatwi zdefiniowanie omawianego przeze mnie problemu, pozwalając ukazać perswazję jako odpowiednie działania na poszczególnych funkcjach językowych.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)