FUNKCJONOWANIE TEORII

Tak funk­cjonowała oświeceniowa teoria postępu, zasada postępu w myśli pozytywistycznej, a także nie­które koncepcje postępu w klasycznej filozofii niemieckiej (pomysły Kanta i Fichtego). Choć bywały takie filozofie, które głosząc postęp jawnie uzasadniały postawy kontemplatywne, jak myśl heglowska. Krytycy postępu nie ba­cząc na rozbieżność ich opinii z faktycznym stanem rzeczy dowodzili, że właściwą i auten­tyczną konsekwencję wiary w postęp stanowi społeczna pasywność.Znacznie trafniejsze wydają się twierdzenia, że teorie postępu przejmują problematykę i sta­nowisko tradycyjnej teodycei jako usprawiedli­wienia zła. Wyzwalając tę problematykę z reli­gijnych formuł o dopuszczającej zło dobroci bożej, która stworzyła najlepszy z możliwych światów, rozwiązywano kwestię dopuszczalności zła za pomocą koncepcji doskonalenia się ludzkości i jej zbliżania się do ideału.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)