GENERALNY KIERUNEK

Upatrywanie w marksizmie reminiscencji tych rozwiązań byłoby z pewnością błędem, chociaż twórcy marksizmu akceptowali deter­minizm historyczny jako przekonanie o obiek­tywnych związkach przyczynowych i historycz­nych prawidłowościach. Wyznaczają one gene­ralny kierunek dziejów, tendencję przemian w strukturze społecznej i przechodzeniu od jednej formacji społecznej do drugiej. Na tym jednak nie wyczerpują się dzieje. Twórcy marksizmu byli także dalecy od wyjaśniania tymi regular- nościami wszelkich wydarzeń dziejowych. Gro­ziło to bowiem bardzo schematyczną interpre­tacją przeszłości.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)