HISTORYCZNA ROLA

Historyczna rola proletariatu jest zatem szczególna; wnosi on do dziejów nową jakość: szansę postępu oczyszczonego z aspek­tów tragicznych, uwolnionego od masowego zła. Marks obdarzał proletariat szansą zmiany me­chanizmu dziejów, mówiąc, że z wyzwoleniem proletariatu nastąpi kres dotychczasowej his­torii. Z rozważań autorów Manifestu Komunistycz­nego wyprowadza się czasami wniosek o finaliz­mie marksowskiej historiozofii, rozpatrującej dzieje jako proces zmierzający do określonego celu, jaki ma spełnić proletariat. Interpretacje te wydają się niesłuszne, nie należy przecież pomijać marksowskiej krytyki heglizmu za koncepcję końca historii. Marks i Engels zarzu­cając Heglowi sprzeczność między systemem a metodą dialektyczną, mieli na myśli m.in. tezy heglowskie o końcu dziejów wraz z osiągnię­ciem wiedzy absolutnej, tezy sprzeczne z dia- lektyką, rozpatrującą świat jako rzeczywistość w nieustannym rozwoju.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)