INTELEKTUALIŚCI I TWÓRCY

Uka­zały groźbę zadufania każdorazowej współczes­ności we własną wyższość nad całą przeszłością. Jeśli intelektualiści i twórcy kultury podno­sili sprawę uniformizmu kulturalnego i upo­wszechniania się postaw dyletanckich, to ideolo­gowie antykapitalistycznych ruchów społecz­nych odrzucali hasło postępu jako sztandarowe wezwanie, pod którym kapitalizm podbijał kraje Zachodniej Europy. Przywódcy narodswniotwa rosyjskiego odmawiali postępowi histo­rycznemu charakteru konieczności, kwestionu­jąc nieuchronność przejścia Rosji przez etap kapitalistycznego podziału pracy, zniszczenia tradycyjnych, pochodzących z czasów feudal­nych wspólnot gospodarczych na wsi, paupery­zacji szerokich rzesz ludności.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)