INTERPRETACJA DZIEJÓW

Heglowskiemu finaliz­mowi przeciwstawiali interpretację dziejów jako procesu rządzonego obiektywnymi ten­dencjami i związkami przyczynowymi, którego kresu nie można w ogóle zakładać, skoro koniec jednej epoki oznacza początek drugiej, a upa­dek jednego ustroju — narodziny innego. Ustrój socjalistyczny rysował się przed Mark­sem nie jako ostateczny cel dziejów, lecz jako kolejny etap wyznaczony obiektywną tendencją rozwoju, choć dla proletariatu był on celem najwyższym. Wyznawanej hierarchii wartości Marks nie utożsamiał z celem historycznego rozwoju. O celu dziejów można na gruncie marksizmu mówić tylko w tym sensie, że wy­łaniające się w dziejach klasy czy grupy spo­łeczne stawiają sobie pewne cele zgodnie z własnymi interesami, wyznaczonymi ich obiek­tywną sytuacją historyczną. W dziejach nie istnieją cele inne niż ustanowione przez spo­łeczne ugrupowania.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)