KOMPLIKUJĄCA OKOLICZNOŚĆ

Stanowi to niewątpliwie okoliczność komplikującą przebieg dziejów i wprowadzającą dodatkowe modyfi­kacje w urzeczywistnianie generalnych tendencii rozwoju. Jak widać, proces dziejowy to nie sama realizacja ogólnych prawidłowości, lecz złożona dynamika sytuacji i stosunków społecz­nych, w której można odnaleźć liczne związki przyczynowe.Walka klasowa i dynamika warstw społecz­nych pośredniczą między ogólnymi prawidło­wościami a jednostką, która tylko poprzez swój udział w działaniu klas i warstw społecznych może uczestniczyć w dziejach. Tylko opowiada­jąc się za tą lub inną grupą społeczną ma szansę wpływu na realizację ekonomicznego lub społecznego postępu. Działania jednostek odby­wają się w historycznie danych warunkach sta­nowiących rezultat minionych dziejów i dzie­dzictwo przeszłości.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)