KONCENTRACJA UWAGI

Uwaga koncentruje się natomiast na przedstawieniu człowieka — twórcy kultury i autora jej rozwoju; przy czym człowiek jest na ogół rozumiany jako podmiot zbiorowy i znacznie zróżnicowany ze względu na histo­ryczne warunki życia. Refleksja nad historią jest tu ściśle spleciona z problematyką teorii kultury i antropologii filozoficznej. Ten typ refleksji zilustrujemy myślą J. Burckhardta i Benedetto Crocego (1866—1952).Wspomniany już wyżej Burckhardt, znany przede wszystkim jako autor ambitnych syntez historycznych, jak Kultura Odrodzenia we Włoszech, czy Czasy Konstantyna Wielkiego, nie ograniczał się do dziejopisarstwa. Podejmo­wał też refleksję ogólniejszą nad przemianami cywilizacyjnymi i czynnikami, które nimi rzą­dzą. Przemyślenia swe zawarł w wykładach uniwersyteckich i w obfitej korespondencji. Z notatek do tych wykładów skomponowano wymienione już Rozważania o dziejach po­wszechnych, do których się >tu odwołuję.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)