KRYTYKA HASŁA POSTĘPU

Krytykę hasła postępu kojarzył z atakiem na liberalną demokrację jako na system rozdzierany kon­fliktami między masami ludowymi, politykami i warstwami posiadającymi. Operowanie has­łem postępu i licytowanie się polityków o treść tego hasła uważał za czynnik zaostrzający te konflikty. Oskarżając demokrację o spospo- litowanie wszelkich wartości, widział w upo­wszechnieniu zasady postępu okoliczność sprzy­jającą szerzeniu się sądów dyletanckich. Zasada ta sprzyja przypisywaniu wyższości poglądom nowszym, a odmawianiu wszelkich walorów teoriom wcześniejszym na tej tylko podstawie, że powstały wcześniej. Na tej podstawie naj­głupsze sądy można oceniać wysoko jako rze­komo bardziej postępowe niż wszystkie naj­głębsze, wcześniejsze teorie. Trudno odmówić tym obserwacjom wnikliwości, ujawniały one istotne niebezpieczeństwa, do jakich może pro­wadzić upowszechnienie zasady postępu oraz jej niefrasobliwe i dyletanckie stosowanie.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)