KRYTYKA MORALNOŚCI

Krytyka moralności chrześcijańskiej i w ogóle wszel­kiego uniwersalizmu etycznego —_to najbar­dziej znana strona jego spuścizny. Genezę psy­chiczną uniwersalizmu etycznego widział w wyróżniających się zdolnościami twórczymi. Upowszechnienie się moralności traktował jako narzędzie tłumienia „życia” i spontanicznej twórczości i środek zacierania tragicznych as­pektów kultury, polegających na mszczeniu jednych zjawisk i zastępowaniu ich przez inne, na nietrwałości i kruchości ludzkich tworow. Moralność szerzyła złudne nadziej e na po­wszechne szczęście i powszechną doskonałość.Jej rygoryzm zmierzał do zrównania wszystkie jednostek i zastosowania wobec nich jednako­wej miary, co nie może oczywiście sprzyjać twórczemu działaniu poszukującemu czegoś no­wego.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)