Mechanizm w perswazji

Psycholodzy często opisują zachowania członków różnych sekt, głoszących rychłe nadejście końca świata, wyznaczających dokładny termin tego zdarzenia. Okazuje się jednak, że nierealizacja takiego proroctwa wcale nie kończy się przejrzeniem na oczy członka sekty i odejściem z niej. Wprost przeciwnie, taka nierealizacja prowadzi do jeszcze większego zaangażowania się w głoszenie proroctw. Jak wykorzystać omawiany obecnie mechanizm w perswazji? Otóż można to uczynić, wytwarzając w odpowiedni sposób wspomniany dysonans czy sugerując jego możliwość i jednocześnie podsuwając sposób zredukowania powstającego dysonansu, oczywiście po naszej myśli. Tak jak wspomniałem, zazwyczaj mamy o sobie jak najlepsze wyobrażenia i staramy się podtrzymać takie przekonanie. Jego naruszenie prowadzi przecież do mniejszego lub większego dyskomfortu jednostki. Tak więc, apelując do wspomnianych wyobrażeń, możemy postawić naszego partnera w sytuacji, w której, by podtrzymać dobre wyobrażenie o sobie, będzie musiał zachować się tak, jak tego chcemy. Odmowa spełnienia prośby prowadziłaby bowiem odbiorcę perswazji do naruszenia swojego pozytywnego wizerunku. Oczywiście w każdej konkretnej sytuacji w grę wchodzić będą inne cechy związane z tym wizerunkiem, np. hojność, skłonność do pomagania innym, pracowitość itp. Możemy przy tym bądź dowodzić, iż ktoś ma pewne pozytywne cechy i dlatego zachowa się w określony, wymagany przez nas sposób, bądź iż na pewno nie ma owych pozytywnych cech i przez to dążyć, by dowiódł ich posiadania.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: