NA TEMAT MORALNOŚCI

Nie cenił ich jed­nak, bo szerzyły mistyfikacje na temat rzeko­mej moralności historycznych bohaterów; zmie­rzał do wyzwolenia nauki historii od płytkiego moralizatorstwa i ilustrowania moralności obie­gowej.Uważał zarazem, że pogwałcenie panujących zasad moralnych stanowi niezbędny element działalności jednostki wybitnej usiłującej zasz­czepić narodowi nowy sposób życia. Skuteczność tych dążeń uzależniał nie tylko od przekreśle­nia panującej moralności, ale również od utrwalenia nowej władzy, i to za wszelką cenę, nawet za cenę niegodziwości i zbrodni. Opinia publiczna okazuje, jego zdaniem, pobłażliwość dla zbrodni wielkiej jednostki, jeśli ta uzyskuje swój ęel. Burckhardt stał na stanowisku, że historyk nie powinien ukrywać zbrodni czy nie­godziwości.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)