NARODZINY INTERESÓW

Warunki te powodują ży­wiołowe narodziny pewnych interesów i dążeń wspólnych dla zespołów jednostek tworzących warstwy i klasy społeczne. Z przecinania się różnych indywidualnych potrzeb, czynów i decyzji wyrastają zbiorowe potrzeby, interesy i dążenia do ich zaspokojenia. Dzięki temu moż­na mówić o klasach i warstwach społecznych jako obiektywnych składnikach struktury spo­łeczeństwa i o zachodzących między nimi rela­cjach, które w wypadku nieprzezwyciężalnego konfliktu interesów rodzą walkę klasową. Przy­należność jednostki do warstwy czy klasy spo­łecznej nie jest jednoznacznie wyznaczona wa­runkami środowiskowymi, w jakich przyszła na świat i dorastała.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)