NAUKA HISTORII

Nauka historii ma szukać w walce klasowej wy jaśnie­nia dynamiki dziejów, przebiegu realizacji po­stępu, a także uczestnictwa jednostek w urze­czywistnianiu historycznych prawidłowości. Roz­patrując walkę klasową w całej jej złożoności, na wielu płaszczyznach, z uwzględnieniem his­torycznych uwarunkowań i występowania licz­nych warstw społecznych, twórcy marksizmu spodziewali się uniknąć interpretacji schema­tycznych. Starali się ommąc dwa niebezpie­czeństwa zagrażające rzetelnej wiedzy histo­rycznej: z jednej strony groźbą ogolnej, sch matycznej koncepcji linii rozwoju dziejów zpodnie z zasadami postępu, a z drugiej — roz­patrywania dziejów jako przypadkowej gry in­dywidualnych namiętności, chaosu jednostko­wych działań.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)