NOWE WARTOŚCI

Projektodawcą nowych wartości może być tyl­ko silna indywidualność. W tym właśnie uwy- j puklaniu twórczej roli wybitnej jednostki wi­dać u Burckhardta echa heroizmu historycz­nego.Kryzys dziejowy i działalność wielkiej jed­nostki to dla Burckhardta zjawiska nieodłączne. Społeczność uważał za niezbędny surowiec dziejów; bez oddziaływania na nią nawet wy­bitna jednostka nic nie znaczy, ale żadna zbio­rowość nie jest czynnikiem twórczym, inicjującym przyszły rozwój. W myśli Burckhardta poszukiwanie obiektywnego mechanizmu dzie­jów wyrażone w koncepcji kryzysu występo­wało obok motywu heroistycznego: uzależnienia historii od inicjatywy wybitnych, charyzma­tycznych jednostek.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)