OBAWY I ZARZUTY

Prze­ciwnicy widzieli w niej przyczynę optymizmu historycznego jako złudnej nadziei na likwida­cję wszelkich konfliktów i sprzeczności. Teorie postępu szerzą złudzenia o możliwości osiągnię­cia stanu idealnego dzięki samemu przebiegowi dziejów i jego prawom. Obwiniano je o para­liżuj ący wpływ na działalność ludzi, którzy wierząc w postęp nie odczuwają potrzeby żywej aktywności na rzecz łagodzenia aktualnych konfliktów i zapobiegania złu. Zarzucano im obniżanie energii społecznej i sprzyjanie po­stawom pasywnym.Twierdzenia te nie zawsze były usprawiedli­wione, dzieje historiozofii pouczają bowiem, że teorie postępu dostarczały uzasadnień działal­ności społecznej zmierzającej do przeobrażeń ustrojowych, usuwania wstecznictwa i torowa­nia drogi urządzeniom doskonalszym.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)