PODEJMOWANA KRYTYKA

Krytykę postępu podejmowano głównie w krę­gach opozycyjnych wobec kapitalistycznej gos­podarki, niezadowolonych z jej rozkrzewiania; czyniła to elita intelektualna i artystyczna zniechęcona do mieszczańskiej uniformistycznei kultury (Nietzsche, Dilthey), koła arystokra­tyczne (Pareto) lub myśliciele związani z mieszczaństwem patriarchalnym (Burckhardt). W krajach, które wstąpiły na drogę kapitalis­tycznego rozwoju późno, jak Rosja, silną ostoję opozycji antykapitalistycznej stanowiło chłops­two i drobnomieszczaństwo. Tendencje te zna­lazły wyraz w ruchu narodnickim w latach siedemdziesiątych XIX w. Nieprzypadkowo w ideologii tego ruchu krytyka postępu kojarzyła się z poszukiwaniem jakiejś innej niż na Zacho­dzie Europy, niekapitalistycznej drogi rozwoju.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)