POSTĘPOWA BAZA

Przechodzenie do coraz bardziej postępowej bazy społeczno-ekonomicz­nej sprzyja przechodzeniu do coraz doskonalszej nadbudowy, chociaż nie jest to determinacja bezwzględnie konieczna.Zasada zgodności bazy i nadbudowy ma też aspekt inny, może nawet ważniejszy. Głosi ona, że przechodzenie do bardziej postępowych sto­sunków gospodarczych, bardziej efektywnych w produkcji, wymaga ograniczania wyzysku warstw pozbawionych środków produkcji i od­powiedniej zmiany prawnej sankcji wyzysku. Na przykład przejście od feudalizmu do kapita­lizmu powodowało zmiany w systemie praw­nym: likwidację poddaństwa i osobistej zależ­ności chłopstwa od szlachty, ustanowienie rów­ności wszystkich wobec prawa itp.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)