Precyzyjnie przygotować swoje wystąpienie

W związku z czasem wypowiedzi chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Powinniśmy precyzyjnie przygotowywać swoje wystąpienie (chodzi tu głównie o przemówienia, ale i o negocjacje!), zwracając uwagę na to, jaką ilością czasu dysponujemy. Nie ma nic gorszego od dokonywanych w mowie skrótów, które wprowadzamy w trakcie wystąpienia poganiani przez upływający czas, gubiąc wątki i często nie mając możliwości sformułowania zakończenia wypowiedzi. Warto zatem raczej z góry zrezygnować z pewnych treści, które chcieliśmy przekazać i skupić się na przejrzystej kompozycji wywodu, niż później sprawiać wrażenie niekompetentnego i nie szanującego audytorium mówcy. Kontekst wypowiedzi, zwłaszcza ten najbliższy, ważny będzie w komunikacji przynajmniej z jeszcze jednego względu. Otóż dynamicznie kształtująca się sytuacja komunikacyjna pozwala nam rozumieć niektóre aspekty wypowiedzi, myślę tu zarówno o słuchaniu przemówienia, jak i przede wszystkim o uczestnictwie w rozmowie. Tak jest np. w przypadku ironii, w którym widoczna jest rozbieżność między komunikatem a jego intencją. Odmienność ta nie zawsze może być rozpoznana bez uwzględnienia sytuacji, w której zaistniała dana wypowiedź. To dopiero zwrócenie uwagi np. na czyjeś zachowania niewerbalne czy też na uczestników danej sytuacji komunikacyjnej może pozwolić odczytać ironię.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: