PROBLEMATYKA SENSU HISTORII

Problematyka sensu historii została zrelatywizowana do historycznych warunków życia i ludzkiej działalności. Pojęcie sensu his­torii wyznacza tu bowiem poszukiwanie takich planów działania, które narzucają zbiorowości pewną wizję przyszłości, a zarazem są realizowane w toku społecznych przemian. Taka kon­kretyzacja kwestii sensu historii pozwala uwol­nić historiozofię od utopijnej idealizacji przy­szłości (tak w wersji oświeceniowej, jak mesjanistycznej). Umożliwia także zerwanie z kojarzeniem wiedzy o sensie historii z kon­templacją przeszłości, jak to ujmował Hegel. Problematyka sensu historii zostaje tu zwią­zana z refleksją nad działalnością praktyczną, która jest zawsze uwikłana w zastaną sytuację i zmierza do jej zmiany. Ujęcie sensu historii jako planu życiowego opartego na poznaniu przeszłości i oceny aktualnego stanu zbioro­wości ułatwiało również rozwój historiografii analizującej konkretne warunki życia społecz­nego i rozwoju kultury.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)