PROBLEMY HISTORII

Druga połowa XIX w. była świadkiem grun­townych zmian w mieszczańskiej myśli filozo­ficznej. Pojawiły się wówczas kierunki nowe, różne odmiany filozofii życia związane z naz­wiskami Henri Bergsona (1859—1941) Fryderyka Nietzschego (1844—1900), Wilhelma Dil- 1heya (1833—1911) i pragmatyzmu związanego z Charlesem Peirce’m (1839-1914) i Williamem Jamesem (1842—1910), bądź próby nowego od­czytania stanowisk dawniejszych, np. neokan tyzm w Niemczech. Istotną komponentę tych, tendencji stanowiła świadoma opozycja wobec poglądów dominujących w pierwszej połowie XIX wieku. Zwalczano przy tym nie tyle kon kretne tezy poszczególnych autorów, nie tyle określone systemy, ile zasady obiegowe -wystę­pujące u licznych myślicieli, wyrażane w for­mach rozmaitych i uzasadniane w rożny spo­sób. Zwrot w filozofii miał więc charakter ge­neralny.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)