PRZECIĘTNI LUDZIE

Ludzie przeciętni, stanowiący większość, nie są do tego zdolni. Mogą tego dokonać tylko jed­nostki wybitne i od ich działalności uzależniał Burckhardt rozwój dziejów. Ich pojawienie się uważał za warunek sine qua non zmian społecz­nych. O wybitności jednostki decyduje zarówno jej funkcja historyczna’, jak właściwości psy­chiczne. Splot dwu okoliczności: pojawienie się indywidualności o swoistych cechach psychicz­nych, obdarzonej charyzmą i sprzyjające jej działaniu warunki — rodzi fenomen osobistości historycznej. Jednostka wybitna winna, zda­niem Burckhardta, mieć psychiczne dyspozycje (siłę woli, stanowczość, władczość) do sprawo­wania władzy i dominowania nad innymi. Mniej istotne wydawały mu się walory intelek­tualne.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)