RODZAJ ŚRODKÓW PRODUKCJI

Interesowali się zarówno rozwojem środków produkcji, jak zmianami w stosunkach ekonomicznych, a ‚także przeobraże­niami struktury życia społecznego, tj. formacji społeczno-ekonomicznych. Dla tych trzech dzie­dzin podawali kryteria postępowości mówiąc o    postępie technicznym, ekonomicznym i spo­łecznym. Byli dalecy od izolowania tych dzie­dzin. Wielokrotnie podkreślali powiązania i za­leżności między rozwojem techniki a zmianą ustroju ekonomicznego lub między przemiana­mi gospodarczymi a systemem prawno-politycz­nym. Formułowanie tych odrębnych kryteriów postępu pozwalało ujmować rozwój historyczny wielopłaszczyznowo, w jego złożoności i okreś­lać obiektywne mechanizmy dziejów.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)