ROLA ROZUMIENIA

Nie każdy indywidua ny pomysł staje się w oczach Diltheya formułą sensu historii, lecz tylko te „plany życiowe , które można zrealizować i które wywierają wpływ na przemiany społeczne i kulturowe. Dilthey podkreślał przy tym rolę rozumienia jako przeżyciowego stosunku do historii w ukształtowaniu znaczących wyobrażeń o prze­szłości i ważnych, skutecznych wizji przyszłosci. Rozumienie ma chronić przed dowolną inter­pretacją sensu historii, umożliwiając zarazem wielość koncepcji na temat sensu dzie­jów Ma to być bowiem „rozumienie życia , które wypełnia rozwój kultury i społeczeństwa. Rozumienie jest w przekonaniu Diltheya zaw­sze przybliżone — nie przenika do końca ta­jemniczości życia, podlega wielu wpływom i okolicznościom historycznym.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)