ROLA TWÓRCZOŚCI

Akcentując rolę twórczości zrywał Nietzsche z wszelką koncep­cją absolutu i wszelkim przekonaniem o jakim­kolwiek obiektywnym porządku wyznaczającym sens zdarzeń. Wszelkie kulturalne i społeczne zjawiska były w jego oczach rezultatem „gry sił reprezentowanych przez poszczególne jed­nostki jako ośrodki aktywności przeniknięte „wolą mocy”. O wszystkim decyduje ich zde­rzenie. Wiodło to do wizji dziejów wypełnio­nych konfliktami, klęskami i sukcesami, czyli takiej wizji, której aspektem nieodłącznym jest cierpienie. Na gruncie tej koncepcji nie był możliwy determinizm historyczny uznający prawidłowości w chronologicznym następstwie wydarzeń; dopuszczała ona natomiast determi­nizm psychologiczny absolutyzujący determina­cję jednostek do działania i twórczości.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)