Schematy argumentacji

Retoryka antyczna dokonała klasyfikacji argumentów ze względu na to, do czego się one odwołują. W ten sposób przemawiający i przekonujący mógł, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich się znalazł (przedmiot sprawy, adresat wypowiedzi, sytuacja, w jakiej dochodzi do przekonywania), wybrać najbardziej odpowiednie schematy argumentacji. Przywołajmy w tym miejscu niektóre z nich, zwłaszcza te szczególnie przydatne obecnie.

  1. Argument z absurdu: ma on ukazać, iż konsekwencją przyjęcia określonego stanowiska jest zarazem przyjęcie innego stanowiska, mającego charakter absurdalny. Argumentując w ten sposób, możemy np. stwierdzić w trakcie dyskusji ze zwolennikami wegetarianizmu, utrzymującymi, iż nie chcą spożywać zwierząt, gdyż są one żywe, że w zasadzie nie powinniśmy nic spożywać, bo przecież rośliny żyją, a takie ujęcie jest właśnie absurdalne.

  2. Argument z przeciwieństwa: pozwala obalić czyjąś wypowiedź, znajdując 1 dowodząc jej zaprzeczenia. Jeśli zatem ktoś np. będzie utrzymywał, że książka, którą właśnie czyta, jest jedną z najlepszych napisanych dotychczas powieści, będziemy starali się dowieść, że jest wprost przeciwnie i że to jedna z najgorszych powieści, jakie kiedykolwiek widzieliśmy.

  3. Argument z przykładu: polega na odwołaniu się do jakiegoś przykładu mającego uzasadniać naszą wypowiedź bądź podważać czyjąś wypowiedź. Przykład staje się wtedy przesłanką uzasadniającą postawioną tezę. I tak, jeśli dowodzimy, że większość naszych znajomych to ludzie wybitni, wówczas podajemy przykłady konkretnych znajomych i mówimy, na czym polega ta wybitność. Z kolei jeśli ktoś utrzymuje, że dany zespół nagrywa same dobre płyty, wówczas podajemy przykład jakiejś płyty, którą uważamy za kiepską. Ogólnie trzeba tu wskazać na dużą wartość argumentów z przykładu, silnie oddziałujących na odbiorców wypowiedzi. Argument z przykładu może wprowadzać także antyprzykład.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: