SKIEROWANIE ENERGII

Jej energia kieruje się na poszukiwanie czegoś oryginalnego. Same cechy psychiczne nie przesądzają jeszcze o wielkości, mierzyć ją bowiem należy — zdaniem Burckhardta — wpływem jednostki na zbiorowość. Jej wielkość można więc ocenić tylko retrospektywnie, bio­rąc pod uwagę trwałość i rozmiar jej wpływu na rozwój kultury i życie zbiorowe. Wielkość ujawnia się najlepiej w przeprowadzeniu na­rodu z jednego stanu politycznego i kultural­nego w stan inny, oparty na nowych wartoś­ciach. Niemałą rolę w kryzysie spełnia, jak wiemy, znużenie i dążność do zmiany. W cza­sach kryzysu pojawia się zwykle wielu przy­wódców, ale tylko niektórych można nazwać wielkimi, tylko tych, którzy umieją narzucić : zbiorowości nowy sposób życia, utrwalić go i ustabilizować, czyli są obdarzone charyzmą.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)