SKOMPLIKOWANE RELACJE

Stosunków między klasami i warstwami, ich walki twórcy marksizmu nie sprowadzali po prostu do sprawy utrzymania bądź zmiany bazy społeczno-ekonomicznej. Relacje te uważali za wysoce skomplikowane i obejmujące wielo­rakie kwestie ekonomiczne, polityczne czy ideo­logiczne. Walka klasowa w ich oczach miała charakter wielopłaszczyznowy, rozpalała się równie mocno, gdy zagrożone były podstawowe instytucje ekonomiczne, jak i wtedy, gdy cho­dziło o skromne reformy polityczne, obyczajo­we czy kulturowe. Poprzez różnorakie i wielo­stronne przejawy walki klasowej realizują się regularności rozwoju. Trzeba przy tym pamię­tać, że klasy społeczne jako główne, przeciw­stawne warstwy nie wyczerpują w żadnej for­macji całej stratyfikacji społecznej, że obok nich powstają, funkcjonują i zanikają inne warstwy o mniejszym znaczeniu.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)