SPRZECZNE POGLĄDY

Poglądy te uważano za sprzeczne z samym pojęciem dziejów jako stałej zmiany i ruchu. W koncep­cji końca dziejów upartywano sprzeczność we­wnętrzną, nie analizując na ogół bliżej jej uzasadnień. Dla historyków, świadomych zmien­ności zdarzeń, ustrojów i kultur, tezy o końcu dziejów wyrażają co najwyżej płonne nadzieje i pobożne życzenia zatrzymania zmian histo­rycznych. Wskazywano, że poszukiwanie w dziejach postępu rodzi spekulacje na temat nie tylko końca, ale również początku dziejów. Nie bez racji u podstaw teorii postępu upatruje się przekonanie o realizacji w dziejach pewnych wartości, przekonanie, które wiedzie do roz­patrywania historii jako ciągu rozpoczynającego się wraz z powstaniem warunków niezbędnych dla urzeczywistnienia wyznaczonych wartości, a kończącego się ich pełnym rozwinięciem.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)