ŚWIADOMOŚĆ KONSEKWENCJI

Rozwinął je Dilthey we Wprowadzeniu do nav.k humanistycznych i G. Simmel w Za­gadnieniach filozofii dziejów (1892). Ta wtórość krytyki teoretycznej świadczy zapewne tym, że łatwiej dostrzegane są kulturalne społeczne skutki pewnych koncepcji i że ze względu na nie właśnie podejmuje się polemikę merytoryczną. W dziejach historiozofii jest to szczególnie widoczne z uwagi na jej głębokie uwikłania w życie społeczne. Przypatrzmy się najpierw zarzutom wypro­wadzonym z uświadomienia sobie konsekwencji płynących z zasady postępu dla dziejopisarstwa. Najważniejszy z nich i najczęściej powtarzany dotyczy metody wartościowania przeszłości. W ocenach czasów minionych zawartych w wizji, dziejów jako procesu postępowego wy- stępuje jedno kryterium, określające zna­czenie wszelkich minionych zdarzeń, kultur i epok.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)