ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI

Zgodność ta nie realizowała się zdaniem Marksa automatycznie; na podstawie tej samej bazy możliwe są regresy polityczne, kiedy stan walki klasowej i interesy klasy panującej po­wodują ograniczenie wpływu na państwo klas ekonomicznie uciskanych i wyzyskiwanych. Świadom tej możliwości, Marks nie utożsamiał postępu gospodarczego ze społecznym, rozpa­trując ten drugi jako rezultat zarówno prze­mian w bazie, jak każdorazowego układu sił między klasami społecznymi. Ustrój kapitalis­tyczny np. rozszerzając rynek zbytu, niszcząc samowystarczalność i izolację gospodarczą wsi czy prowincji, wyzwalając chłopa spod osobis­tej zależności od szlachcica stwarzał korzystne warunki dla powstania bardziej postępowych demokratycznych ustrojów politycznych.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)