Technika przekazywania emocji

Wspomniane metody pozaracjonalne odwołują się do technik przekazywania emocji (zarówno postaw emotywnych, jak i wolitywnych). Może się to dokonywać za pomocą języka (wypowiadanych przekonań, okrzyków, rozkazów, pragnień) bądź przy pomocy różnych aspektów naszego zachowania (np. gestów, czynów, mimiki itp.). Warto zwrócić uwagę na istnienie w języku słów i wyrażeń w szczególny sposób nacechowanych emocjonalnie. Argumentacja wymaga także stosowania odpowiedniego słownictwa, wskazującego na procesy logiczne (chodzi o słowa typu: „bowiem”, „a zatem”, „ponieważ”, „skoro”, „więc”). Raz jeszcze wypada powtórzyć, iż powinniśmy dobierać argumenty odpowiednio do naszego słuchacza bądź przeciwnika. Niejednokrotnie można przewidzieć, jakie będzie on głosił poglądy i jaką przyjmie argumentację wtedy łatwiej ją odeprzeć, można posunąć się także do jej uprzedzenia, w związku z tą wskazówką powinniśmy pamiętać, że podobnie może postępować nasz oponent i dlatego warto przygotować coś, co może go zaskoczyć, czego nie nie jest on w stanie przewidzieć. Punktem wyjścia wypowiedzi powinny być takie argumenty, które są przyjęte przez słuchaczy, a w zasadzie dobieranie takich przesłanek argumentacji, które są akceptowane przez nich. Wówczas poparcie dla naszych tez powstaje niemal automatycznie, im więcej takich elementów umieścimy w wypowiedzi, tym łatwiej uzyskamy efekt nie- problematyczności tego, co mówimy. Ważne jest również, by w argumentacji odwoływać się do wartości, które obowiązują w danej wspólnocie, z której wywodzi się nasz słuchacz bądź grono słuchaczy (często mogą to być tzw. wartości uniwersalne: prawda, piękno, dobro, sprawiedliwość), warto przy tym pamiętać o istnieniu hierarchii wartości.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)