TRAGICZNA WIZJA POSTĘPU

Rysowali tragiczną wizję postępu uwikłanego w nieszczęścia, wy­zysk i pauperyzację licznych warstw społecz­nych. Rozumiejąc obiektywne przyczyny tra­gedii, nie uważali jej za konieczny i nieusuwal­ny element dziejów. Żywili nadzieję na możli­wość rozwoju dziejów bez wyzysku i nędzy. Czerpali ją nie tylko z własnych dobrych in­tencji, ale przede wszystkim z diagnozy i kry­tyki współczesnego społeczeństwa. Wobec za­ostrzających się w kapitalizmie sprzeczności między społecznym wytwarzaniem a prywat­nym przywłaszczaniem ujawniały się hamulce postępu ekonomicznego i rysował się konflikt między proletariatem a burżuazją. Z rozwojem obiektywnej tendencji do usuwania prywatnego przywłaszczania wiązał Marks szansę dla pro­letariatu i możliwość usunięcia wyzysku spo­łecznego.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)