TWÓRCY MARKSIZMU

Twórcom marksizmu za­leżało na wypracowaniu obiektywnej metody cceny historycznych wydarzeń i temu miały służyć kryteria postępu.’ W tym metodologicz­nym aspekcie tkwi do dzisiaj ich wartość.Marks i Engels byli dalecy od doktrynerstwa, nie zadowalało ich samo wyrokowanie o postę­powości czy wsteczności zjawisk społecznych. Chcieli rozumieć proces dziejowy w całej zło­żoności. Byli świadomi głębokich sprzeczności towarzyszących realizacji postępu i wystrze­gali się usprawiedliwiania społecznej krzywdy czy zbiorowego nieszczęścia powoływaniem się na postęp. W ich wyczuleniu na nieodłączne od postępu sprzeczności widzieć można nawiązanie do krvtyków teorii kumulatywnego postępu z czasów oświecenia (jak Mably czy Rousseau) do rozważań nad udziałem zła w historycz­nym postępie w dialektycznej historiozofii nie­mieckiej, głównie u Hegla.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)