Umiejętność kształtowania sympatii

Do wielu wskazanych wyżej aspektów związanych z wypowiadaniem/pisaniem przyjdzie nam jeszcze powrócić. W tym miejscu chcę jednak zwrócić uwagę przede wszystkim na osobę mówcy, na to, kim powinien on być. Co to oznacza? Otóż w grę będzie tu wchodzić kilka aspektów problemu, przede wszystkim powinniśmy wszakże pamiętać, że każda wypowiedź ujawnia swojego autora, mówi także to, kim on jest. Według antycznych teoretyków retoryki mówcę powinien odznaczać cały splot walorów, powinien on posiadać zdolności pisarza, filozofa, psychologa, całą gamę zalet ludzkich, umiejętności aktorskie, doskonałą wymowę itp. W podjętych tu rozważaniach chcę zwrócić uwagę na: po pierwsze – kwestię autorytetu mówcy, posiadanego bądź kreowanego dla potrzeb danej sytuacji. Po drugie, kwestię zdolności wczuwania się w sytuację, a także wnikania w odbiorcę wypowiedzi. Po trzecie, kwestię zdolności do odpowiedniego wyrażania własnych odczuć i pragnień. Oczywiście nie można też pominąć kwestii sposobu wypowiedzi mówcy oraz jego zachowań pozawerbalnych (temu ostatniemu zagadnieniu zostaną tu poświęcone osobne rozważania). Ponadto pozostaje nam jeszcze umiejętność kształtowania przez mówcę sympatii wobec siebie.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: