UNIWERSALNA WARTOŚĆ IDEAŁÓW

Równocześnie podważano uniwersalną war­tość ideałów z pozycji subiekty wisty cznych, traktując je jako ekspresje indywidualnych postaw. Subiektywistyczną interpretację nauki nistorii rozwinął jako jeden z pierwszych Nietzsche w rozprawie O pożytku i szkodliwości historii dla życia, gdzie ujawniał zarazem wartość różnych sposobów uprawiania historii w ich wpływie na różne ludzkie postawy, jak heroiczne uparte dążenie do ideału czy pasywna kontemplacja zastanego stanu rzeczy. Wynik obu relatywizmów — historycznego i subiek­ty wistycznego, był zbliżony: zakwestionowanie uniwersalnej ważności ideałów społecznych ko­jarzonych z zasadą postępu.Podważano, po drugie, prawomocność innego ważnego założenia o historycznym postępie, przekonania o istnieniu ogólnego, ponadindywidualnego podmiotu dziejów utożsamianego z ludzkością bądź z absolutem rządzącym całą rzeczywistością.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)