W MECHANIZMIE DZIEJÓW

W samym na­tomiast mechanizmie dziejów Nietzsche nie znajdował miejsca dla zjawisk moralnych ani wśród motywów postępowania jednostek, ani w trwałych rezultatach ich działań. W ten spo­sób Nietzsche otwierał możliwość amoralnej interpretacji historii, której sam nigdzie w pełni nie rozwinął, ale wytyczył jej perspek­tywę. Amoralizm w obu postaciach — reprezento­wanej przez Burckhardta i przez Nietzschego — przekreślał próby określania moralnego sen­su historii, sprzyjał odrzucaniu wszelkich dążeń do traktowania dziejów jako terenu realizacji jakichkolwiek wartości uniwersalnych. Kiero­wał zarazem uwagę historiozofii na problem dróg, po jakich toczą się procesy dziejowe.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)