W NIEKTÓRYCH USTROJACH

W niektórych ustrojach czynniki te przesądzają o jej społecznej przy­należności, głównie w warstwach wyzyskiwa­nych (niewolnicy, chłopstwo pańszczyźniane). W ustrojach, dla których znamienna jest więk­sza ruchliwość społeczna (w sensie przechodze­nia z jednych warstw do drugich), lekceważyć wpływu indywidualnej decyzji i własnych przekonań na związek z daną warstwą nie moż­na. W marksizmie trzeba zatem mówić o wzglę­dnym społecznym uwarunkowaniu jednostek nie wykluczającym swobody ich decyzji. W świetle tej koncepcji najważniejsze dla poznania dziejów i zrozumienia przeszłosci okazuje się przedstawienie funkcjonujących w danvm okresie warstw i klas społecznych, ich głównych interesów i dążeń, ich wzajemnych stosunków, a zwłaszcza antagonizmów.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)