W OBRĘBIE FORMACJI

Wyróżniając w obrę­bie formacji różne dziedziny życia, brali pod uwagę ich funkcjonowanie i miejsce w całości społecznej; każdej z nich przyznawali własne, swoiste funkcje i stosunki z innymi dziedzi­nami.W każdej formacja wyodrębniali trzy zasadnicze elementy: bazę społeczno-ekonomiczną,    nadbudowę prawno-polityczną i świadomość społeczną. Szczególnie istotną rolę przyznawali bazie społeczno-ekonomicznej, czyli stosunkom społecznym powstałym w toku procesu produk­cyjnego, związanym z własnością środków pro­dukcji, z podziałem pracy i podziałem dóbr) Baza nadaje swoisty charakter całej formacji, a jej zmiana oznacza zastąpienie jednej forma­cji przez drugą.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)