W OPISIE DZIEJÓW

Do opisu dziejów stosował Burckhardt poję­cie kryzysu polegającego na sporadycznym niszcz;eniu jednych ustrojów politycznych i ty­pów kultury oraz zastępowaniu ich nowymi. Rozwój dziejów odbywa się skokami, tj. gwał­townymi przejściami od jednego zespołu sto­sunków społecznych do drugiego. Przejawy kryzysu wiązał z upadkiem dotychczasowych wartości, z zakwestionowaniem racji istnienia aktualnych instytucji politycznych, religijnych i kulturalnych. Z koncepcji kryzysu wyelimi­nował Burckhardt wszelkie prawidłowości czy nawet regularności. Nie istniał dla niego żaden jednolity schemat przebiegu kryzysu. W róż­nych epokach kryzysy miały różne formy. W państwach starożytnego Wschodu kryzysy przybierały postać buntu przeciw despotyzmo­wi.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)