W RÓŻNYCH NURTACH

Zarówno w klasycznej filozofii nie­mieckiej, jak w nurtach pozytywistycznych jednostkę rozpatrywano w bezpośredniej rela­cji do obiektywnego biegu dziejów rządzonego zasadami ogólnymi. Dla Hegla rozum historycz­ny realizował swe plany przez nieprzewidywal­ne dla jednostki rezultaty ich działań. Dla po­zytywistów natomiast swobodne decyzje jed­nostek mogły co najwyżej spowodować krótko­trwałe odchylenia od prawidłowości względnie wpłynąć na tempo ich urzeczywistniania. W obu kierunkach bezpośrednimi realizatorami ogólnego „planu dziejów” były poszczególne jednostki; dostrzegano co prawda ich uwikłanie w zbiorowości, jak naród czy warstwa społecz­na, lecz okoliczność tę uwzględniano jedynie w celu wyjaśnienia motywacji postępowania, a nie formy uczestnictwa jednostek w realizacji his­torycznego procesu.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)