Wrażliwość matczyna doprowadzona do przesady

Refleksje, jakie proponujemy w tym miejscu, mają w założeniu odnosić się do „wzorcowej” męskości i kobiecości, jaką wszyscy rodzice realizują w różnym stopniu i na wiele sposobów. Różnice psychologiczne między płciami jawią się jako „spolaryzowane” wokół centralnej osi, która je określa i definiuje, ale występują w nieskończonej gamie indywidualnych odcieni. Taka koncepcja nie dąży zresztą do zatarcia tego, co osobiste, w tym, co ogólne, ani też nie sprowadza postawy pojedynczego rodzica do stereotypowego powtórzenia wzorca własnej płci, ale ma służyć syntetycznemu uchwyceniu nieskończonej gamy różnic indywidualnych, dzięki czemu możliwe jest przedstawienie jej jako przejrzystego i zrozumiałego schematu. Prawomocne wydaje się zatem przypisanie różnic indywidualnych zasadniczej odmienności płci męskiej i żeńskiej, nie zapominając jednocześnie o całym spektrum niuansów i rozmaitości kombinacji, jakie cechują niesprowadzalną do schematu wyjątkowość poszczególnych osób.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)