Z CAŁOŚCIĄ ŻYCIA

Charakteryzując jej związek z całością życia społecznego sformułował Marks podstawową tezę swego światopoglądu: byt społeczny okreś­la świadomość społeczną.) Pojęciem bytu spo­łecznego obejmował cały system stosunków społecznych wyznaczających horyzont proble­mowy szerzących się w życiu zbiorowym poglą­dów; byt społeczny można identyfikować z bazą społeczno-ekonomiczną i nadbudową prawno-polityczną, głównie ze składającymi się na nie instytucjami jako trwałymi sposobami zachowania i utrwalonymi zależnościami mię­dzy ludźmi. Stopień określania świadomości społecznej przez byt nie jest jednakowy we wszystkich formach świadomości, choć można generalnie stwierdzić, że zmiany w sferze bazy i nadbudowy są podstawą zmian w poglądach.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)